วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2553

สินค้าสะดวกซื้อ

                                                                       สินค้าสะดวกซื้อ                                                                   (Convenience Goods)


ความหมายอย่างสั้น


สินค้าสะดวกซื้อ คือ อะไร


        สินค้าสะดวกซื้อ (Convenience Goods) เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค* ประเภทหนึ่งที่ ผู้บริโภคซื้อเป็นประจำเพื่อใช้เองหรือใช้ภายในครัวเรือน เพื่อตอบสนองความต้องการในทันที มีการซื้อซ้ำบ่อย ผู้ซื้อใช้ความพยายามในการซื้อน้อย และใช้เวลาในการวางแผนหรือพิจารณาใคร่ครวญก่อนซื้อไม่มาก มีความภักดีในตราสินค้าหรือยี่ห้อต่ำ เพราะเป็นสินค้าพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตที่หาตราอื่นทดแทนได้ง่าย


ความสำคัญของเรื่อง


สินค้าสะดวกซื้อ..ต้องหาซื้อสะดวก


เนื่องจากสินค้าสะดวกซื้อเป็นสินค้าหรือบริการพื้นฐานที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิต ประจำวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฟอก หมากฝรั่ง ลูกอม ขนมขบเคี้ยว อาหารสำเร็จรูป หนังสือพิมพ์ บริการอย่างซักอบรีดเสื้อผ้า และรถโดยสารประจำทาง เป็นต้น ด้วยลักษณะการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบและมีเวลาน้อยเช่นปัจจุบัน การซื้อสินค้าประเภทนี้ลูกค้าจึงต้องการ ความสะดวกสบาย รวดเร็ว ให้ความสำคัญกับการเลือกหรือเปรียบเทียบสินค้าหรือราคาก่อน ตัดสินใจน้อย และมักซื้อยี่ห้อที่เคยใช้หรือคุ้นเคยจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ถ้าสินค้าหรือบริการสะดวกซื้อไม่มีขายในเวลาหรือสถานที่ที่ต้องการ ลูกค้าจะเปลี่ยนไปซื้อยี่ห้ออื่นที่มีขายอยู่ทันที เพราะนำมาใช้ทดแทนได้ ผู้ผลิตจึงเสียโอกาสในการขายไปอย่างน่าเสียดาย และมีโอกาสที่จะเสียลูกค้ารายนั้นตลอดไป


ความหมายโดยละเอียด


สินค้าสะดวกซื้อมีอะไรบ้าง


สินค้าสะดวกซื้อเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทหนึ่ง ซึ่งแบ่งออกตามพฤติกรรมหรือนิสัยการซื้อของลูกค้า ดังนี้


1. สินค้าพื้นฐาน (Staple Goods) คือ สินค้าที่ลูกค้าซื้อเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เมื่อ ของเดิมหมดก็จะหาซื้อทันที เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป เป็นต้น2. สินค้าซื้อฉับพลัน (Impulse Goods) คือ สินค้าที่ลูกค้าซื้อโดยไม่ได้วางแผน หรือ ตั้งใจไว้ล่วงหน้า แต่เมื่อพบเห็นสินค้านั้นโดยบังเอิญและมีเหตุกระตุ้นให้ซื้อก็ซื้อ ทันที เช่น เดินผ่านแผงขายหนังสือพิมพ์ เห็นพาดหัวข่าวน่าสนใจก็ตัดสินใจซื้อ หรือเดินผ่านตู้เอทีเอ็ม นึกขึ้นได้ว่าเงินสดในกระเป๋าหมด ก็แวะเข้าไปกดเงิน เป็นต้น


3. สินค้าที่ซื้อฉุกเฉิน (Emergency Goods) คือ สินค้าที่ลูกค้าซื้ออย่างเร่งด่วนด้วยเหตุ จำเป็นพิเศษ เช่น เมื่อไฟฟ้าดับก็ต้องรีบออกไปหาซื้อเทียนไขหรือถ่านไฟฉายมาใส่กระบอกไฟฉาย เดินหกล้มหัวเข่าแตก ก็ต้องรีบหาซื้อพลาสเตอร์ยา เป็นต้น


ข้อพิจารณาในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้


ปัจจัยหลักในการทำการตลาดสินค้าสะดวกซื้อ


สินค้าสะดวกซื้อไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ผู้ผลิตหรือนักการตลาดที่ดูแลรับผิดชอบต้องระลึกอยู่เสมอว่าตนเองมีหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าผู้ซื้ออยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้จึงต้อง


1. ออกแบบให้ตัวสินค้าหรือบริการสะดวกซื้อสะดวกใช้อย่างแท้จริง เช่น มีให้เลือกหลายชนิด หลายขนาด น้ำหนักไม่มากนัก ลูกค้าสามารถซื้อหรือใช้บริการได้สะดวกรวดเร็ว ข้อความบนฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ต้องโดดเด่นชัดเจนชนิด “ขายตัวเองได้” ไม่ใช่ต้องพึ่งพาพนักงานขายมาอธิบายเพิ่มเติม


2. ตั้งราคาต่อหน่วยไม่สูงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้ออย่างรวดเร็ว กำไรที่ได้มาจากการขายในปริมาณมาก ไม่ใช่การตั้งกำไรต่อหน่วยสูงๆ นอกจากนี้ สินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าจำเป็นพื้นฐานที่มีคู่แข่งหลายยี่ห้อและสามารถใช้ทดแทนกันได้ง่าย ราคาจึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า


3. วางจำหน่ายอย่างทั่วถึง ครอบคลุมตลาดให้กว้างขวางที่สุด ให้ใกล้และสะดวก แก่ลูกค้าที่สุด ตัวอย่างร้านค้าขายสินค้าสะดวกซื้อที่พบเห็นมากในปัจจุบัน เช่น ร้าน เซเว่น-อีเลฟเว่น ร้านแฟมิลี่มาร์ท ซึ่งมีสาขาย่อยในแหล่งชุมชนต่างๆ มากมาย หรือร้านค้าปลีกโชว์ห่วยต่าง ๆ


4. โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบอย่างสม่ำเสมอว่าสามารถหาซื้อสินค้าได้ ที่ไหน ไม่ใช่รอให้พึ่งพ่อค้าคนกลางหรือผู้จัดจำหน่ายช่วยเชียร์สินค้าให้


5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ และจัดโชว์สินค้าให้โดดเด่นเพื่อดึงดูดใจลูกค้า


หมายเหตุ *ดูความหมายคำว่า สินค้าเพื่อบริโภค (Consumer Goods) เพิ่มเติมที่มา... 


Philip Kotler and Gary Armstrong. (2001). Principles of Marketing (International Edition). 9th Edition.


Prentice Hall International, Inc. ISBN 0-13-028-329-0.


รศ.สุปัญญา ไชยชาญ. (2543). หลักการตลาด. พิมพ์ครั้งที่ 2. ISBN 974-89458-4-7.


รศ.สุปัญญา ไชยชาญ. (2542). พจนานุกรมศัพท์การตลาด อังกฤษ-ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1.


ISBN 974-8307-99-9.

ตัวอย่างสินค้าสะดวกซื้อ44 ความคิดเห็น:

 1. น่าอ่านน่าสนใจ

  ตอบลบ
 2. เนื้อหาหน้าสนใจมาก

  ตอบลบ
 3. หน้าหาดี แต่พื้นหลังไมเหมือนกันอ่ะเพื่อนๆๆๆอิอิ

  ตอบลบ
 4. เนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายดี..

  น่าสนใจค่ะ..^^

  ตอบลบ
 5. เนื้อหาดีค่ะ...


  บีจีน่ากัวดี 55

  ตอบลบ
 6. น่ากลัวววแต่เท่ดี

  เข้าใจง่ายย

  ตอบลบ
 7. เรียบง่ายเเต่ดูดี

  ตอบลบ
 8. เนื้อหาง่ายต่อการจดจำ

  ตอบลบ
 9. เนื้อหาน่าสนใจ

  สวยด้วย

  ตอบลบ
 10. เนื้อหาน่าสนใจดีจ๊ะ

  ตอบลบ
 11. เนื้อหาดี พื้นหลังแปลกตาดี - +

  MU 51132793025

  ตอบลบ
 12. ไอเพชร เนื้อหาดี

  ตอบลบ
 13. เนื้อหาเยอะมาก
  ที่มาหลายเว็บนะเธอ

  ตอบลบ
 14. พื้นหลังเท่มาก เนื้อหาน่าอ่าน เข้าใจง่าย

  ตอบลบ
 15. ตัวหนังสือเล็กไปอะครับ

  อ่านยากอะครับ

  ตอบลบ
 16. เนื้อหาสั้นๆๆอ่านเข้าใจง่ายดี

  สีสันสวยดีนะ

  ตอบลบ
 17. สั้นๆๆๆกระทัดรัดดี

  อ่านเข้าใจง่าย

  ตอบลบ
 18. เนื้อหากระชับ

  มีประโยชน์

  ตกแต่งเรียบง่ายมากคะ(51152793095)

  ตอบลบ
 19. เนื้อหาดีคาบ.......

  ตอบลบ
 20. อ่านง่ายดี เนื้อหา เข้าใจ

  ตอบลบ
 21. ชอบตัวอักษรสีม่วงอะ เนื้อหาดีด้วย บ่งบอกว่าเป็นชาวสีม่วง

  ตอบลบ
 22. อ่านแล้วเข้าใจง่ายดี
  มีประโยชน์

  ตอบลบ
 23. เนื้อหาดี

  ดูดี มีประโยชน์

  ตอบลบ
 24. รู้ ความ หมาย สินค้าสะดวกซื้อ ได้ดี เลย

  ^^

  ตอบลบ
 25. เรียบง่าย อ่านเข้าใจง่าย

  ตอบลบ
 26. น่าสนใจอ่านง่ายดีเข้าใจง่าย

  ตอบลบ
 27. ดีค่ะ แต่เนื้อหากับสีพื้นหลังมันกลืนกันไปหน่อย อิอิ

  ตอบลบ
 28. อ่าแล้วทำให้เข้าใจสินค้าสะดวกซื้อมากขึ้น

  ตอบลบ
 29. เนื้อหาดี

  อ่านง่าย

  ตอบลบ
 30. เนื้อหาดี เรียบง่ายอ่านง่ายดี !

  ตอบลบ
 31. แฟนกรุว่าของเมิ่งน่ากลัวว่ะ ฮาๆๆๆ แต่ สวยน่ะ อิอิ

  ตอบลบ
 32. เมื่อวานมันมาก เด่วไป เล่นน้ำกานอิกนะ

  ตอบลบ
 33. [b; ไง แฟนกรุ ฮาๆๆๆๆ สองครั้งว่ะ เหนื่อยๆ

  ตอบลบ
 34. สีสันสวยงาม

  เนื้อหาดีนะเพื่อน

  เอิ๊กๆๆ

  ตอบลบ
 35. สวยดีนะ

  เนื้อเยอะเหมือนกันนะเนี่ยยย

  จะได้รู้จักสินค้าสะดวกซื้อ

  ตอบลบ
 36. สินค้าสะดวกซื้อมันมีหลายรูปแบบอย่างนี้นี่เอง

  ฮ่ะๆ
  แหล่มๆ

  ตอบลบ
 37. รอดตัวไปอีกราย..

  ตอบลบ